ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

دپارتمان مترجمان

مترجم گرامی، شما در این قسمت شما میتوانید نه تنها فرم استخدام مترجم را تکمیل نماید، بلکه می توانید با قوانین و ضوابط ترجمه آشنا شوید.حضور شما در مجموعه ترجمه آپ باعث افتخار ما ست.

دعوت به همکاری از مترجمین، ضوابط و شرایط همکاری و تکمیل فرم استخدام مترجم

قوانین و ضوابط ترجمه

قوانین و ضوابط ترجمه

قوانین و ضوابط مرتبط با نحوه ترجمه

مترجم گرامی، شما در این قسمت می توانید تمام قوانین و ضوابط و نحوه ترجمه در موسسه ترجمه آپ را مطالعه کنید.

قوانین و ضوابط همکاری با مترجم

قوانین همکاری با مترجم

قوانین و ضوابط همکاری با ما

مترجم گرامی، شما در این قسمت می توانید تمام قوانین و ضوابط و نحوه همکاری با موسسه ترجمه آپ را مطالعه کنید.

استخدام مترجم

استخدام مترجم

همکاری با مترجم

دوست گرامی، اگر مایل به همکاری با موسسه ترجمه آپ هستید بروی دکمه استخدام مترجم کلیک کنید.