ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

ترجمه مقاله

ترجمه مقاله

گروه مترجمین تخصصی ترجمه آپ منوط به دقت و ظرافت مقالات تخصصی آکادمیک جهت ترجمه و بررسی دقیق ساختاری ترجمه مقالات با بهره گیری از دانش لغوی مرتبط با هر رشته تخصصی دانشگاه جهت انتقال ساختارهای علمی و پژوهشی-تحقیقی مرتبط با زبان مقصد فایل نهایی را به صورت آکادمیک ISI فراهم می آورند . مقالات پژوهشی و علمی در حوزه تحقیقاتی رشته های دانشگاهی مرتبط با ضوابط مقاله نویسی آکادمیک ISI توسط مترجمان و محققان زبده به زبان های مورد نظر نگارش و ترجمه می شود .