ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

ترجمه متون تخصصی

ترجمه متون تخصصی

توانایی مترجمین متخصص دپارتمان ترجمه آپ در فرایند ترجمه متون تخصصی که دربرگیرنده انواع متون انگلیسی ، فارسی و سایر زبان های تخصصی دانشگاهی در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا می باشد و پیرو اهدافی نظیر ارائه تحقیق و مقالات ترجمه شده پروژه های درسی و دانشگاهی ، شرکت در سمینارهای تمرینی و توضیحی و همچنین مقاله نویسی آکادمیک isi در اکثر زبان ها جهت ترجمه و ترجمه متون تخصصی رشته های دانشگاهی مورد نظر با دید و نگاه فنی و بازنگری و اصلاح آن و همچنین صفحه آرایی مربوطه و مناسب با رشته دانشگاهی و تحویل فایل نهایی ، در همه حال متقاضیان ترجمه را با اطمینان خاطر نسبت به سایر دارالترجمه های فعال بی نیاز می کند .