ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

ترجمه فایل های صوتی و تصویری

ترجمه فایل های صوتی و تصویری

تمامی اعضای مجموعه ترجمه آپ به رعایت قوانین ترجمه فایل های صوتی و تصویری که در کتب و وب سایت ها و ژورنال های دانشگاه های معتبر دنیا در حوزه مطالعات مرتبط با ترجمه فایل های رسانه ای بیان شده اند مفتخرند تا با تکیه بر پایه علوم روز دنیا در حوزه ترجمه و ترنس کرایب و زیرنویس سازی فیلم ها و فایل های صوتی تخصصی و عمومی مبتنی بر رشته دانشگاهی و غیر دانشگاهی ترجمه ای با کیفیت عالی و هزینه ای مطلوب برای متقاضیان ترجمه آپ فراهم آورند.