ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

نحوه پرداخت هزینه ترجمه

نحوی پرداخت هزینه ترجمه

ترجمه آپ تمامی پرداخت های حاصل از خدمات ترجمه ، ویرایش و بازخوانی ، تحقیق و پژوهش را به دو شیوه رایج زیر با توجه به رفاه حال متقضیان و مشتریان گرامی به ارمغان آورده است .


   واریز وجه از طریق کارت به کارت

   واریز وجه از طریق سیستم درگاه پرداخت آنلاین