ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

قیمت گذاری آنلاین

قیمت گذاری آنلاین و برآورد آنلاین هزینه ترجمه

یکی از بهترین خدمات ترجمه آپ که این مجموعه را از سایر دارالترجمه های اینترنتی متمایز کرده است سیستم قیمت گذاری آنلاین می باشد . ترجمه آپ با تکیه بر اصول دقت و سرعت و با توجه به تعرفه استاندارد جهانی ترجمه و مورد پذیرش صنف رسمی ترجمه در ایران هزینه ترجمه فایل سفارش متقاضیان را بر اساس تعداد کلمات متن مبدا ، رشته تخصصی ترجمه و کیفیت خواسته شده ترجمه به صورت آنلاین و قابل دسترس در کمترین زمان ممکن محاسبه می نماید

یک ستاره

ترجمه تحت الفظی ، ترجمه متون عمومی (غیر تخصصی) و آشنایی با مفهوم کلی کلمات متن مبدا

دو ستاره

ترجمه نیمه تخصصی ، ترجمه پروژه های کلاسی و دانشگاهی قابل ارائه

سه ستاره

ترجمه تخصصی کتاب - مقاله و پایان نامه ، ترجمه دقیق و اصطلاحی مربوط به کلیه متون تخصصی دانشگاهی

ISI

ترجمه فوق تخصصی ، ترجمه سمینارها ، قراردادهای شرکتی معتبر

قمیت محاسبه شده 0
تعداد صحفات -
تعداد کلمات -
مدت اتمام ترجمه -
محاسبه

نحوه محاسبه قیمت ترجمه

ارائه تعرفه ها جهت انجام انواع خدمات ترجمه انواع متون عمومی و متون تخصصی مبتنی بر استانداردهای جهانی ترجمه وپذیرش تعرفه ها طبق قوانین انجمن مترجمین رسمی کشور در مجموعه ترجمه آپ مبتنی بر رعایت اصل احترام به حقوق مشتریان و متقاضیان ترجمه با هر بودجه و سلیقه به شرح زیر می باشد :

قیمت گذاری نهایی بر اساس تعداد کلمات متن و یا صفحات استاندارد (250) کلمه ای زبان مبدا محاسبه می شود.

جهت اطلاع از تعرفه ترجمه فایل مورد نظر درج تعداد کلمات متن مبدا و یا تعداد صفحات استاندارد (250) کلمه ای ضروری است.

کلیه تعرفه های ترجمه با توجه به رشته تخصصی ،کیفیت و زمان درخواست دریافت ترجمه متغیر است.

شکل ها ، نمودارها ، جدول ها ، ضمیمه ها و منابع تنها درصورت درخواست متقاضیان ترجمه خواهند شد .

قیمت ترجمه آنلاین

چگونگی محاسبه قیمت ترجمه،قیمت گذاری آنلاین ترجمه،برآورد هزینه ترجمه در دارالترجمه آنلاین آپ فراهم می باشد که این محاسبه قیمت ترجمه مورد پذیرش صنف ترجمه در ایران می باشد
قیمت گذاری آنلاین ترجمه

نحوه برآورد آنلاین هزینه ترجمه به چه شکلی می باشد؟

دارالترجمه آپ با در نظر گرفت نرخ و تعرفه های صنف ترجمه ایران سعی در برآورد هزینه ترجمه برای متقاضیان خود کرده است و با رعایت استاندارهای صنف ترجمه قیمت و هزینه ترجمه متون شما را محاسبه می کند.در ادامه نحوه محاسبه هزینه ترجمه را مرحله به مرحله توضیح خواهیم داد. نحوه برآورد آنلاین هزینه ترجمه به طور کلی به دو روش می باشد :

  • برآورد هزینه ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن

    در این روش بعد از شمارش تعداد کلمات متن شما توسط سامانه برآورد هزینه ما، برآورد براساس نرخ ترجمه هر کلمه محاسبه و به شما اعلام می گردد.

  • برآورد هزینه ترجمه بر اساس تعدا صفحات

    در این روش که براساس تعداد صفحات است که به صورت استاندارد هر صفحه شامل 250 کلمه می باشد، برآورد هزینه ترجمه بر اساس نرخ ترجمه خطی محاسبه می گردد.

آیا هنگام برآورد هزینه آنلاین ترجمه تفاوت زبان های مختلف در قیمت ترجمه تاثیر دارد است؟

بله، سیستم قیمت گذاری آنلاین ترجمه ما با در نظر گرفت زبان انتخابی شما برآورد هزینه را محاسبه و برای شما هزینه ترجمه را عنوان می کند.لازم به ذکر است که انتخاب کیفیت ترجمه انتخابی شما نیز در امر برآورد هزینه ترجمه تاثیر دارد.ما برای شفاف سازی نحوه برآورد آنلاین هزینه ترجمه سعی در نمایش قیمت ترجمه های مختلف زبان ها کرده ایم.