ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

ترجمه وب سایت

جداول تعرفه ترجمه

ترجمه آپ بهترین ارائه دهنده انواع خدمات ترجمه آنلاین در سرتاسر کشور مفتخر است که برای حمایت از مشتریان خود خدمات ترجمه انواع متون عمومی (نیمه تخصصی ) و تخصصی – علمی و پژوهشی را برای هر بودجه و سلیقه با سه کیفیت یک ستاره ، دوستاره ، سه ستاره فراهم آورد .قیمت گذاری نهایی بر اساس تعداد کلمات متن و یا صفحات استاندارد (250) کلمه ای زبان مبدا انجام می گیرد . این تعرفهها با توجه به رشته تخصصی ،کیفیت و زمان درخواست دریافت ترجمه متغیر است .


کیفیت یک ستاره : هزینه ترجمه + تایپ (رایگان)

کیفیت دو ستاره :هزینه ترجمه نیمه تخصصی + تایپ (رایگان)

کیفیت سه ستاره :هزینه ترجمه تخصصی + تایپ (رایگان) + بازخوانی + ویرایش فنی

انگلیسی به فارسی
هر صفحه ۲۵۰ کلمه استاندارد
کیفیت یک ستاره
ترجمه + تایپ (رایگان)قیمت
4,000 تومان
انگلیسی به فارسی
هر صفحه ۲۵۰ کلمه استاندارد
کیفیت دو ستاره
ترجمه نیمه تخصصی + تایپ (رایگان)
5,000 تومان
انگلیسی به فارسی
هر صفحه ۲۵۰ کلمه استاندارد
کیفیت سه ستاره
ترجمه تخصصی + بازخوانی + ویرایش + تایپ (رایگان)
7,000 تومان
فارسی به انگلیسی
هر صفحه ۲۵۰ کلمه استاندارد
کیفیت یک ستاره
ترجمه + تایپ (رایگان)قیمت
7,000 تومان
فارسی به انگلیسی
هر صفحه ۲۵۰ کلمه استاندارد
کیفیت دو ستاره
ترجمه نیمه تخصصی + تایپ (رایگان)
8,750 تومان
فارسی به انگلیسی
هر صفحه ۲۵۰ کلمه استاندارد
کیفیت سه ستاره
ترجمه تخصصی + بازخوانی + ویرایش + تایپ (رایگان)
10,000 تومان
زبان ترجمه قیمت زبان ترجمه قیمت
انگلیسی به فارسی 4,000 تومان فارسی به انگلیسی 7,000 تومان
آلمانی به فارسی 29,000 تومان فارسی به آلمانی 38,000 تومان
فرانسه به فارسی 29,000 تومان فارسی به فرانسه 39,000 تومان
اسپانیایی به فارسی 29,000 تومان فارسی به اسپانیایی 39,000 تومان
ایتالیایی به فارسی 29,000 تومان فارسی به ایتالیایی 39,000 تومان
چینی به فارسی 51,000 تومان فارسی به چینی 70,000 تومان
روسی به فارسی 29,000 تومان فارسی به روسی 38,000 تومان
عربی به فارسی 18,500 تومان فارسی به عربی 23,000 تومان
ترکی استانبولی به فارسی 29,000 تومان فارسی به ترکی استانبولی 35,000 تومان