ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

ترجمه وب سایت

کلاسهای پاراگراف نویسی و مقاله نویسی

ازجمله تا پاراگراف، ازپاراگراف تا مقاله، استخراج، نگارش و ثبت مقاله درنشریه های بین المللی در 35 روز (شروع کلاس سه شنبه 14 شهریور)

ویژه دانش پژوهان و علاقمندان به ترجمه و زبان انگلیسی، نگارش و ثبت مقاله در نشریه های داخلی و بین المللی

محتوای دوره: آموزش پاراگراف نویسی و مقاله نویسی/ ازمبتدی تا سطح حرفه ای با رعایت استانداردهای نگارشی و سبک های مطرح جهانی و بین المللی

محتوای دوره: آموزش پاراگراف نویسی و مقاله نویسی/ ازمبتدی تا سطح حرفه ای با رعایت استانداردهای نگارشی و سبک های مطرح جهانی و بین المللی