ترجمه آپ
دارالترجمه رسمی ترجمه آپ

ترجمه وب سایت

فراخوان حمایت ازترجمه و انتشارکتاب ایرانی

فراخوان حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی برای عرضه در بازارهای جهانی در سال ۱۳۹۶ از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.

در راستای تحقق سیاست‌های کلان فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر در حوزه دیپلماسی فرهنگی فعالیت‌های بخش خصوصی در ترجمه و انتشار کتاب‌های ایرانی به زبان‌های مختلف با هدف عرضه در بازارهای جهانی مورد حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد. طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی برای عرضه در بازارهای جهانی با هدف تقویت صنعت نشر ایران در حوزه نشر بین‌الملل و معرفی و گسترش ادبیات، فرهنگ و هنر ایران در جهان از طریق ایجاد دسترسی مخاطبان غیرفارسی‌زبان به ادبیات ایران با زبان خود اجرا می‌شود.

حوه و میزان حمایت در سال 1396/ 2017 حمایت در قالب حمایت از ترجمه و انتشار کتاب به‌صورت پرداخت تمام یا بخشی از هزینه ترجمه و انتشار آثار ایرانی که به یکی از زبان‌های خارجی در کشورهای دیگر قابلیت انتشار دارد، صورت خواهد پذیرفت. میزان مبلغ حمایتی با توجه به عواملی چون تعداد صفحات، نوع اثر، کیفیت ترجمه، اعتبار ناشر، عرف قیمت‌گذاری کتاب در هر کشور، به شیوه ذیل قابل پرداخت است: الف: برای هر عنوان کتاب در حوزه کودک، تا سقف یک‌هزار دلار ب: برای هر عنوان کتاب در حوزه غیر کودک (نوجوان و بزرگسال) تا سقف سه‌هزار دلار

شرایط قرارداد و مستندات ثبت تقاضای حمایت: به‌منظور ثبت تقاضای حمایت، ارائه مستندات و مدارک زیر صروری است: الف: تکمیل فرم درخواست و ارائه فرم مهر و امضاء‌شده ب: ارائه مدرک رسمی و معتبر مبنی بر فعالیت متقاضی به عنوان ناشر و نیز ارائه نمونه کاتالوگ و وب‌سایت ناشر ج: ارائه قرارداد دال بر اعطای مجوز رایت توسط صاحب اثر یا ناشر اصلی (ایرانی) به ناشر متقاضی د: ارائه یک نسخه کتاب منتشر شده به زبان فارسی ه: ارائه قرارداد معتبر ترجمه کتاب زمان‌بندی: مدت اجرای قرارداد (انتشار رسمی و توزیع کتاب از زمان دریافت پیش‌پرداخت) حداکثر دو سال خواهد بود. امور مالی و نحوه پرداخت: پرداخت کمک‌هزینه انتشار و ترجمه اثر مورد حمایت به روش زیر انجام خواهد پذیرفت: بیست و پنج درصد مبلغ پس از ثبت رسمی تقاضا و ارائه مستندات و مدارک مربوط به دبیرخانه و هفتاد و پنج درصد مبلغ، پس از انتشار اثر در مهلت مقرر در قرارداد پرداخت خواهد شد.